Category Archives: Education Services

Are You Looking For A Powerful And Free Way To Increase Your Chess Rating

Adelaide, South Australia, 2021-May-10 — /EPR EDUCATION NEWS/ — Mato Jelic’s Chess School of South Australia offers a free and fun way of improving your game by 500 ELO points.

Chess is a fascinating mind game which has been attracting people since ancient times. It requires a large amount of skill and practice as well as the ability to create and implement effective strategies. If in the past chess lovers used to rely on books for their training, nowadays they have a variety of modern tools for developing their skills and improving their level, including online resources. Free chess videos such as those featured on Mato Jelic’s YouTube channel can teach you how to play chess like a champion in a very short period.

Some people claim that their rating improved by 500 ELO points just by watching Mato’s videos. A couple of comments that make Mato proud of his work include: ‘I don’t usually comment, but you sir have the best chess videos on YouTube. I’ve seen dozens of other teachers, none of them can compare with your style, so you have earned my respect. Keep doing an amazing job.’ and ‘Millions of chess players have watched and benefited from MATO’s chess lectures and analysis on YouTube. His lively analysis has contributed in popularizing chess tremendously. World’s best chess coach ever.’

One of the most amazing advances in a player’s chess level comes from the follower called Rameshwar: ‘I was rated 1100 a year ago but now I am rated 1789 and still improving just by watching the games shown by Mato and analyzing them daily for 1-2 hrs. I even won 2nd place in my college blitz chess fest where some strong players rated above 2000 also participated. Thank you, Mato 🙂 you should be the most subscribed channel in chess category.’
What makes Mato’s videos different from other chess online resources is the fact they are more than chess lectures. Subscribers are pleased to find a lot of life wisdom in Mato’s videos and enjoy the best entertainment due to the Australian coach’s natural sense of humour. One of Mato’s followers recalled in a comment the funny situation when he skipped watching chess videos one day and his girlfriend said: ‘And where is Mato? … I am so much used to hear his voice that it feels he is already part of our family.”

Mato is the founder and owner of Chess School SA, a leading provider of chess coaching services in Adelaide, South Australia. His YouTube channel is the perfect place for beginner and intermediate players to watch entertaining and useful chess videos. The content includes categories such as the greatest chess games ever played, immortal chess games, the best games from the latest tournaments, old masters games, and free chess training.
https://chessschool.com.au/

Follow us on:
Facebook https://www.facebook.com/chessschool.com.au/
Twitter https://twitter.com/ChessSchoolSA
YouTube https://www.youtube.com/user/MatoJelic
Email: admin@chessschool.com.au

Via EPR Network
More Education press releases

Eurekos hat mit dem Fosway 9-Grid™ für Lernsysteme 2021 sein Potenzial weiter ausgebaut

KOPENHAGEN, Dänemark, 18-Mar-2021 — /EPR EDUCATION NEWS/ — Eurekos, ein weltweit führender Anbieter von Learning Management Technology, hat seine Position im renommierten Fosway 9-Grid™, einer unabhängigen Bewertung von Lernmanagement Systemen, weiter ausgebaut.

Fosway, Europas Nr. 1 der HR-Branchenanalysten, ist eine unabhängige, objektive Gruppe, die Marktrealitäten analysiert und Einblicke in die Zukunft von HR, Talent und Lernen bietet. Fosway lobte die Eurekos-Lösung für ihren starken Funktionsumfang, die benutzerfreundliche Oberfläche, das integrierte Redaktionssystem für Inhalte, die offene Architektur und den hohen Wert.

„Eurekos entwickelt sich schnell zum Lernsystem der Wahl für Organisationen, die hochwertige Lerninhalte und eine intuitive, anpassbare Plattform suchen. Wir fühlen uns sehr geehrt, im Fosway 9-Grid™ unter den besten Lernsystemen und Plattformen der Welt zu sein“, sagt Anders Willumsen, CEO von Eurekos. „Außerdem ist es bemerkenswert, dass Eurekos im gesamten 9-Grid™ das höchste Niveau an Datenschutzkonformität (ISO 27001 und 27701) sowie die niedrigsten Betriebskosten aufweist.“

„Eurekos hilft Unternehmen bei der Ausbildung auf globaler Ebene, mit einem Schwerpunkt auf dem Unternehmen und den erweiterten Unternehmensbereich. Unsere SaaS-Cloud-basierte Plattform wurde speziell für globale Schulungen entwickelt, einschließlich Kunden-, Mitarbeiter-, Vertriebs-, Compliance-, Channel-Partner-Training und mehr“, so Willumsen weiter. „Unsere Lösung unterstützt die gesamte Customer Journey von der Inhaltserstellung bis zur Verteilung, Einschreibung und Statistik, und beinhaltet wertvolle Funktionen wie E-Commerce für eine völlig neue, klassenbeste Perspektive auf das Lernen.“

Eurekos ist in mehr als 100 Sprachen verfügbar und hat eine innovative Plattform entwickelt, um die Kosten und den Zeitaufwand für die Erstellung und Pflege einer großartigen Lernerfahrung zu reduzieren. Das Eurekos-LMS bietet kostenlose native Integrationen mit wichtigen Systemen, auf die sich Unternehmen bei ihren täglichen Aktivitäten verlassen, darunter MS Teams, O365, Salesforce, Google Workspace, OneLogin, Stripe und viele mehr.

Das Fosway 9-Grid™ ist ein einzigartiges, 5-dimensionales Marktanalysemodell, das objektive Informationen von Drittanbietern über HR-, Talent- und Lernplattformen auf Basis der jeweiligen Lösungen bereitstellt:

• Potenzial, Umfang und Ausgereiftheit.
• Leistung und Kundenerfolge.
• Präsenz auf dem Markt.
• Kosten, einschließlich Akquisition, Implementierung und Betrieb.
• Zukünftige Entwicklung und ihr Einfluss auf Markttrends.

David Wilson, CEO der Fosway Group, sagte: „Eurekos hat mit dem Fosway 9-Grid™ für Lernsysteme 2021 sein Potenzial weiter ausgebaut, was sein Engagement für Produktinnovation und kontinuierliches Wachstum in Europa unter Beweis stellt.“

SOURCE: EuropaWire

Eurekos er hurtigt ved at blive det foretrukne læringssystem for organisationer

KØBENHAVN, Danmark, 18-Mar-2021 — /EPR EDUCATION NEWS/ — Eurekos, en førende global udbyder af Learning Management Technology, har intensiveret sin position på den prestigefyldte Fosway 9-Grid™, en uafhængig vurdering af Learning Management-systemer.

Fosway, Europas #1 HR-brancheanalytiker, er en uafhængig, objektiv gruppe, der analyserer markedsvirkelighederne og yder indsigt i fremtiden for HR, talent og læring. Fosway anerkendte Eurekos-løsningen for sit stærke sæt af funktioner, brugervenlige grænseflade, integrerede værktøj til udarbejdelse af indhold, åben arkitektur og høj værdi.

”Eurekos bliver snart det foretrukne læringssystem for organisationer, der søger læringsindhold af høj værdi og en intuitiv, tilpasselig platform. Vi er meget beærede over at være på Fosway 9-Grid™ blandt de bedste læringssystemer og platforme i verden,” fortæller Anders Willumsen, administrerende direktør for Eurekos. “Det er også bemærkelsesværdigt, at Eurekos havde det højeste niveau for databeskyttelsesoverholdelse, ISO 27001 og 27701, i hele 9-Grid™ samt de laveste ejeromkostninger i vores 9-Grid™ -zone.”

”Eurekos hjælper virksomheder med at træne på en global målestok med fokus på det korporative og udvidede enterpriseområde. Vores SaaS-cloudbaserede platform er særligt udviklet til at udmærke sig ved global træning, herunder kunde, medarbejder, salg, overholdelse og kanalpartnertræning samt mere, ” fortsatte Willumsen. “Vores løsning understøtter den samlede kunderejse fra indholdsproduktion til distribution, tilmelding og statistik, og inkluderer værdifuld funktionalitet såsom e-handel for et helt nyt førsteklasses læringsperspektiv.”

Som tilgængelig på mere end 100 sprog har Eurekos bygget en innovativ platform til at reducere omkostningerne og tiden det kræver, at producere og vedligeholde en god læringsoplevelse. Eurekos LMS tilbyder gratis lokale integrationer med nøglesystemer, som virksomheder kan stole på til daglige aktiviteter, herunder MS Teams, O365, Salesforce, Google Workspace, OneLogin, Stripe og mange flere.

Fosway 9-Grid™ er en unik, 5-dimensionel markedsanalysemodel, der giver objektiv tredjepartsinformation om HR-, talent- og læringsplatforme, baseret på hver løsnings:

• Potentiale, omfang og raffinement.
• Ydeevne og kundesucces.
• Tilstedeværelse på markedet.
• Omkostninger inklusiv erhvervelse, implementering og drift.
• Fremtidig bane og dens indvirkning på markedstendenser.

David Wilson, administrerende direktør for Fosway Group siger: ‘Eurekos har yderligere forøget sit potentiale i 2021 Fosway 9-Grid™ for læringssystemer, hvilket viser dedikation til produktinnovation og fortsat vækst i Europa.’

Om Eurekos

Eurekos er hurtigt ved at blive det foretrukne læringssystem for organisationer, der søger en komplet opbygget, intuitiv og tilpasselig platform. Eurekos-platformen, der er blevet rost for dens stærke funktionssæt, den brugervenlige grænseflade, integrerede oprettelsesværktøjer til indhold, åbne arkitektur og høje værdi. Eurekos-platformen kan nemt integreres med de systemer, som virksomheder er afhængige af til daglige aktiviteter. Denne førsteklasses, udvidede virksomheds-LMS fås på mere end 100 sprog, så virksomheder globalt kan skabe og levere engagerende, interaktivt, mindeværdigt og kraftfuldt træningsindhold. For mere information, besøg
https://eurekos.com

SOURCE: EuropaWire

Eurekos entwickelt sich schnell zum Lernsystem der Wahl für Unternehmen

KOPENHAGEN, Dänemark, 18-Mar-2021 — /EPR EDUCATION NEWS/ — Eurekos, ein weltweit führender Anbieter von Lernmanagement-Technologie, hat seine Position im renommierten Fosway 9-Grid™, einer unabhängigen Bewertung von Lernmanagement-Systemen, weiter ausgebaut.

Fosway, Europas führender Analyst für die Personalbranche, ist eine unabhängige, objektive Gruppe, die die Gegebenheiten des Marktes analysiert und Einblicke in die Zukunft von HR, Nachwuchsgewinnung und Lernen gibt. Fosway würdigte die Lösung von Eurekos für ihren großen Funktionsumfang, die benutzerfreundliche Oberfläche, das integrierte Tool zur Erstellung von Inhalten, die offene Architektur und den hohen Nutzwert.

„Eurekos entwickelt sich schnell zum Lernsystem der Wahl für Unternehmen, die hochwertige Lerninhalte und eine intuitive, anpassbare Plattform suchen. Wir fühlen uns sehr geehrt, auf dem Fosway 9-Grid™ unter den besten Lernsystemen und -plattformen der Welt zu sein”, sagte Anders Willumsen, CEO von Eurekos. „Bemerkenswert ist auch, dass Eurekos im gesamten 9-Grid™ den höchsten Grad an Datenschutzkonformität, ISO 27001 und 27701, sowie die niedrigsten Betriebskosten in unserer 9-Grid™-Zone aufwies.”

„Eurekos unterstützt Unternehmen bei der Ausbildung auf globaler Ebene, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmens- und erweiterten Unternehmensbereichen liegt. Unsere SaaS-Cloud-basierte Plattform wurde speziell für globale Trainings entwickelt, darunter Kunden-, Mitarbeiter-, Vertriebs-, Compliance- und Channel-Partner-Trainings und mehr”, so Willumsen weiter. Unsere Lösung unterstützt den gesamten Weg der Kunden, von der Produktion von Inhalten bis zur Verteilung, Aufnahme und Statistik und beinhaltet wertvolle Funktionen wie E-Commerce für eine völlig neue, hervorragende Perspektive auf das Lernen.”

Eurekos ist in mehr als 100 Sprachen verfügbar und hat eine innovative Plattform entwickelt, um die Kosten und den Zeitaufwand für die Erstellung und Pflege einer großartigen Lernerfahrung zu senken. Das Eurekos LMS bietet kostenlose native Integrationen für die wichtigsten Systeme, auf die sich Unternehmen im Tagesgeschäft verlassen, darunter MS Teams, O365, Salesforce, Google Workspace, OneLogin, Stripe und viele andere.

Das Fosway 9-Grid™ ist ein einzigartiges, 5-dimensionales Marktanalysemodell, das objektive Informationen von Drittanbietern über HR-, Talent- und Lernplattformen auf der Grundlage der einzelnen Lösungen liefert:

• Potential, Umfang und Ausgereiftheit
• Leistung und Kundenerfolge
• Präsenz auf dem Markt
• Kosten, einschließlich Anschaffung, Implementierung und Betrieb
• Zukünftige Entwicklung und Einfluss auf Markttrends

David Wilson, CEO der Fosway Group, sagte: „Eurekos hat sein Potential mit dem Fosway 9-Grid™ für Lernsysteme 2021 weiter ausgebaut, was sein Engagement für Produktinnovation und kontinuierliches Wachstum in Europa unterstreicht.”

Millionaire Life Strategy launches its new course “Advanced Sales Master Class”

Millionaire Life Strategy launches its new course “Advanced Sales Master Class”

VOORSCHOTEN, The Netherlands, 15-Oct-2020 — /EPR EDUCATION NEWS/ — Millionaire Life Strategy, a business and mindset sales training and coaching organization out of Netherlands, announced today the launch of its new course “Advanced Sales Master Class,” to show left-brain, overly analytical introverts, technology gurus and shy business owners how to move past the limiting beliefs and other obstacles blocking their professional growth to become sales experts that grow businesses exponentially.

“Technology experts tend to hide behind their keyboards to change the world, while others make money from their inventions. I’m teaching the “Steve Wozniak’s” of the world how to think like the “Steve Jobs” of the world so that they can launch their business ideas with success from the day they open their doors until the day they sell their businesses for millions of dollars or more.” says Erwin Wils, business strategist, mindset coach, and the mastermind behind Millionaire Life Strategy.

Technology has changed the world and will continue to do so. Technology experts are creating these new technologies and marketing gurus position it. Now is the time to change that and let the tech experts take control of their own business.

“There are a lot of presuppositions about nerds and geeks. People tend to think they’re introvert, terrible in building relationships, can’t sell, nobody understands them, because they speak “geek”, don’t like to be in the spotlights and somehow, most technical experts tend to start acting like that image. I’m here to change that and show them it doesn’t have to be that way. It’s all about mindset,” says Wils. “The moment tech gurus start understanding how to communicate their genius in terms laymen can grasp, that’s the moment they start to become that all-round entrepreneur that will take themselves and their business to the next level.”

Wils is a Master of Science in Electrical Engineering, has worked in the corporate world for over 20 years in different roles, always on the edge between technology and business. He also thought others were more successful than him, until he started working on his own mind. Now he is showing other technical experts they can change as well by means of coaching and training.

The Advanced Sales Masterclass covers:

 • Mindset strategies to uncover each participant’s unique hidden sales genius
 • The art of the sale
 • Mastering the art of objections
 • How body language can make or break your sale
 • Negotiation mastery

“All technical experts know how to sell,” say, Wils, “They just don’t recognize it as selling. This training gives them the blueprint for sales success and the confidence to become the rainmaker they always wanted to be.”

Millionaire Life Strategy also offers custom coaching programs for technical experts, ranging from 3 months to a full year, using the EMPOWERR © methodology as an umbrella.

SOURCE: EuropaWire

Code A Wish Corp Hosts “AI 101” Summer Virtual Series for Teens amid Pandemic

Rockville, MD, 2020-Jul-30 — /EPR EDUCATION NEWS/ — “Code A Wish Corp” is a Maryland 501(c)3 non-profit that is run by teens and for teens. The club was started by six high schoolers that come from Montgomery, Howard, and Fairfax County in the Greater Washington DC area in the summer of 2019. They shared the same vision that public schools nationwide have an educational gap on teaching the latest technology such as AI, especially to those that are under privileged. The founder of the non-profit Faith Cheung, a senior from Richard Montgomery High School first started a school chapter of “Girls who Code” and realized the need for technology education is unmet by the public school curriculum. After teaching coding at local libraries and even foster homes in Taiwan, she founded the non-profit at the end of the summer of 2019. A team of six like-minded high school students swiftly was formed and the idea of running a tech conference called “the Future Summit” began. With months of extensive planning and coordination, the tech conference went live on November 16th, 2019 at the Hilton in Gaithersburg, MD. The “Future Summit” proved to be a huge success. More than 200 teens from the East Coast were in attendance to hear prominent entrepreneurs and computer scientists give cutting edge speeches on machine learning, voice technology AI and the fourth industrial revolution.

To continue the outreach to even more teens amid the pandemic in 2020, the group has kicked off a new virtual summer series called “AI 101”. The learning gap in the tech field is evident when we asked such basic questions regarding AI in our AI Virtual interactive webinars. Unfortunately, not many could actually answer. The organization aims to fill a huge gap to the school system in hope to provide much needed education to teens so that they can be better equipped with foundational knowledge in AI and other emerging technology.

On July 3rd, 2020, “Code A Wish” hosted their first summer 2020 AI 101 webinar where over a hundred students enthusiastically participated. The first webinar was also published on youtube for those that could not join the live session: https://www.youtube.com/watch?v=jcLELI2aroo&t=1s

Since then, a weekly live session has been running and hundreds of students have signed up to join the interactive webinars. Topics so far generated interest from nearly 300 elementary and middle schoolers. The topics have also been carefully chosen to reflect the latest affairs. For example, the second episode was dedicated to the use of AI in Covid-19 research. The team is striving for reaching even more students this summer and providing an easy to follow virtual platform to engage teens. The next virtual webinar will be hosted on Friday July 31st, 2020 at 5 pm Eastern Standard Time. To register, please use the following link: cutt.ly/AI101

Via EPR Network
More Education press releases

Dr Jason D Heap—International Education Consultant Continues to Offer Free Consultations During Covid-19 Pandemic

Washington, DC USA, 2020-May-06 — /EPR EDUCATION NEWS/ — On June 22, 2014, Dr Jason D Heap—a graduate of The University of Oxford, Sheffield Hallam University, Howard Payne University, and Walden University—established an international-reaching education consultancy service. As the consultancy has offered two years of pro-bono consultations and global assistance, Dr Heap is proud to announce a continuation of these free consultations.

“Though I am a globalised thinker, I am deeply concerned with ‘grass roots’ contexts, especially the areas that feed into a school. I see education and school as serving to regenerate, stabilise, and progress the local area,” said Dr Heap, education consultant. “This then brings about both the enhancement of the quality of life of local people whilst simultaneously enhancing their employment prospects, education and skills of people, and the promotion of the equality of opportunity. In these times of the global Covid-19 pandemic, I am pleased to have been able to work alongside many caring and compassionate educators and administrators, and will continue to offer the services of my networks for free, throughout the summer of 2020.”

Dr Heap added further description to the services he provides. “I have provided solutions to schools for continual improvement of local education initiatives, rigorous program evaluation and consistent quality of finance and administration, fundraising, communications, HR processes and internal school systems. With my assistance, we have established effective timelines and allocate resources to achieve strategic goals many organisations’ Boards. My networks have engaged and motivated various stakeholders: volunteers, board members, event committees, partnering organisations and even investors. I continue to help develop, coordinate and implement curriculum plans and internal monitoring procedures for schools. I have also helped expand local revenue-generating and fundraising activities to support existing and extracurricular operations. Furthermore, our skills with reviewing and analysing performance data have provided many organisations with guidance on improvement methods for staff CPD.”

Dr Heap concluded, “As a school leader, manager, consultant and scholar, I foster an ethos within schools that is conducive for working in partnerships. Lifelong learning itself is about progression and partnership. I use my experiences to ensure that a common message is sent out to all members of the community that surround schools: that learning is life long, enjoyable and fun, a personal investment, and a worthwhile social activity. I want to help create a shift in demand for and a new confidence in education.”

# # #

Dr Jason D Heap is a compassionate and focused international educator and business professional:

 • Expert in stakeholder/client relations, staff motivation, budget management and troubleshooting.
 • Excels in teaching, developing and mentoring diverse groups of students and teachers.
 • Communicates effectively with all levels of staff, senior management and high-profile clientele.
 • Experienced in increasing performance in educational and organisational systems.

#JasonHeap #DrJasonDHeap #DrJasonHeap #JasonDHeap #education

Via EPR Network
More Education press releases

Dr Jason D Heap—International Education Consultant Continues to Offer Free Consultations During Covid-19 Pandemic

Washington, DC, USA, 2020-Apr-27 — /EPR EDUCATION NEWS/ — Dr Jason D Heap—International Education Consultant Continues to Offer Free Consultations During Covid-19 Pandemic

On June 22, 2014, Dr Jason D Heap—a graduate of The University of Oxford, Sheffield Hallam University, Howard Payne University, and Walden University—established an international-reaching education consultancy service. As the consultancy has offered two years of pro-bono consultations and global assistance, Dr Heap is proud to announce a continuation of these free consultations.

“Though I am a globalised thinker, I am deeply concerned with ‘grass roots’ contexts, especially the areas that feed into a school. I see education and school as serving to regenerate, stabilise, and progress the local area,” said Dr Heap, education consultant. “This then brings about both the enhancement of the quality of life of local people whilst simultaneously enhancing their employment prospects, education and skills of people, and the promotion of the equality of opportunity. In these times of the global Covid-19 pandemic, I am pleased to have been able to work alongside many caring and compassionate educators and administrators, and will continue to offer the services of my networks for free, throughout the summer of 2020.”

Dr Heap added further description to the services he provides. “I have provided solutions to schools for continual improvement of local education initiatives, rigorous program evaluation and consistent quality of finance and administration, fundraising, communications, HR processes and internal school systems. With my assistance, we have established effective timelines and allocate resources to achieve strategic goals many organisations’ Boards. My networks have engaged and motivated various stakeholders: volunteers, board members, event committees, partnering organisations and even investors. I continue to help develop, coordinate and implement curriculum plans and internal monitoring procedures for schools. I have also helped expand local revenue-generating and fundraising activities to support existing and extracurricular operations. Furthermore, our skills with reviewing and analysing performance data have provided many organisations with guidance on improvement methods for staff CPD.”

Dr Heap concluded, “As a school leader, manager, consultant and scholar, I foster an ethos within schools that is conducive for working in partnerships. Lifelong learning itself is about progression and partnership. I use my experiences to ensure that a common message is sent out to all members of the community that surround schools: that learning is life long, enjoyable and fun, a personal investment, and a worthwhile social activity. I want to help create a shift in demand for and a new confidence in education.”

Via EPR Network
More Education press releases

Second WebClip2Go video production system to be installed at TU Delft

Second WebClip2Go video production system to be installed at TU Delft

VEENENDAAL, The Netherlands, 2020-Mar-28 — /EPR Education News/ — WebClip2Go is proud to announce that it is in the process of delivering and installing a second video production system at the Delft University of Technology, just six months after delivery of their original system. This means that Delft now joins the ranks of Leuven and the Erasmus University Rotterdam as a two-unit WebClip2Go organization.

The enthusiasm with which the first system was received within the university’s audiovisual department provided clear motivation and justification for the purchase of a second system, which will be installed at its Aerospace Engineering faculty.

“Quite simply, teachers have found the WebClip2Go system very beneficial for their teaching load”, said Michel Beerens, Head of the NewMedia Centre at the Delft University of Technology. “Teachers like the system because it’s incredibly easy for them to use, the production values are exceptionally high, and it delivers a teaching resource that can be used again and again – making for more efficient content delivery.”

The WebClip2Go system is a completely unique approach to the production of presenter-based video content – turning conventional approaches to editing and filming on their head, and allowing non-professional users to create professional-level content.

Essentially, the workflow process associated with traditional production is reversed. An easy-to-use system allows for the creation of professional-level ‘templates’ – including all the transitions, animations, titles, colour grading, sound FX, and animated elements that you would expect.

SOURCE: EuropaWire

e-learning startup Class 101 opens new platform dedicated specifically to international learners

SEOUL, Korea, 2020-Mar-16 — /EPR Education News/ — “Do you love what you do?”

This is one of the most-asked questions of our time. For many, the easy answer is to tell someone to take their hobby and turn it into their profession. But this is easier said than done.

E-learning platform, Class 101, is working to achieve its mission of “Living What You Love” by offering immersive online video classes across a variety of hobby categories including illustration, digital drawing, music production, crafts and more. Each course is carefully created by a top-trending artist or influencer in their field with a growing community of 10,000+ creators teaching classes that consistently maintain a 98.5% satisfaction rate.

This Seoul, South Korea-based start-up recently announced its global launch for English and Japanese-speaking learners after weeks of testing the global demand for a more comprehensive form of online learning. Starting from February 2020, they opened a new platform dedicated specifically to international learners with an initial 12 classes in three categories that include illustration, digital drawing and music with many more classes to come. In a short amount of time, the total number of students enrolled in the US alone exceeded 1,500.

Some of the most popular courses are instructed by influential artists including Korean hip hop singer Gray and Groovyroom. These music producing and beat-making classes have been especially popular amongst K-pop fans across the globe. An art class taught by ZIPCY was also popular amongst students who wanted to learn realistic and sophisticated drawing styles from an instafamous Korean Illustrator.

“We decided to announce the official launch of the global platform today as the number of enrollees has been steadily rising. People seem to enjoy our extensive and comprehensive class content, which on average lasts around 11 hours. We find that our unique way satisfies basic to intermediate level learners who want to master skills and techniques in a new hobby” said Minjeong Yun, global team lead at Class 101.

One of the things learners have been especially responsive to is the “Class Kit,” which is a package containing all the materials necessary for participants to complete a course, which is delivered right to their doorstep. This allows learners to have immediate and far easier access to learning without the hassle of having to shop for materials or equipment. If you enroll in a pole dancing class, for example, you will receive a pole in the mail. If you enroll in an illustration class, you will receive all the watercolors, drawing pads, brushes, and materials you need.

Another unique aspect of the service is that it has an online feedback community where instructors and learners exchange feedback on the process and progress they make. Learners are able to ask questions they have during lessons, exchange opinions, and help keep one another motivated.

“Compared to existing players in the online education market like MasterClass and Skillshare, Class 101 is unique in that it offers an All-in-One class package. That is, everything needed to learn a new hobby or skill delivered right to your door,” said Yun, adding that “Class 101 dives much deeper into any given topic than sites people are probably used to and learners can go back and replay their course videos to review for up to 20 weeks after purchasing the course.”

Established in March 2018, Class 101 is led by a group of university students from the Ulsan Institute of Science and Technology (UNIST). It attracted a 12 billion KRW (US $10.5 million) investment from Softbank Ventures, Mirae Asset Venture Investment, KT Investment, Spring Camp and Strong Ventures in 2019.

SOURCE: EPR RETAIL NEWS

Soundtrap for Education and Listenwise Partner to Offer Professional Development for Podcasting to all Teachers

End-to-end Listening and Podcast Creation Tools for the Classroom are Easily Accessible to Teachers through Personalized Professional Development

ISTE Conference, Philadelphia, PA, 2019-Jun-25 — /EPR  EDUCATION NEWS/ — Soundtrap, a Spotify company, and Listenwise, a listening skills-building company, are partnering to combine Soundtrap’s easy-to-use audio and podcast creation platform with Listenwise’s audio news resources and step-by-step teaching pedagogy to give teachers the Professional Development tools they need to help students create thought-provoking podcasts.

Listenwise curates the best of NPR programming and podcasts for the classroom, providing teachers with content that exposes students to stories and current events that can be applied across disciplines. Soundtrap, known for its ease of use and cross-platform compatibility, is an ideal vehicle to enable students to take what they learned and collaborate to create podcasts. Combining the strengths of both companies, the Podcasting Professional Development module will provide expert guidance to teachers in designing and integrating podcasting projects in their classrooms.

Soundtrap and Listenwise are offering a unique Professional Development module to teachers using the combined solution. It offers personal hand-holding throughout the entire process of creating podcasts. Teachers will get 1:1 coaching, project templates, instructional materials and assessment rubrics. Professional Development will be delivered by experts in podcasting and includes three months of free access to Soundtrap and Listenwise.

“Listening is a skill that gets overlooked in today’s classrooms, but it’s essential for a building a productive, responsive 21st century workforce,” said Monica Brady-Myerov, Listenwise CEO and host of the Listenwise podcast The Student Podcast PODCAST. “Offering both Soundtrap and Listenwise together gives teachers a way to extend the student learning process further beyond a news item and give voice to their ideas by creating podcasts around any subject they want to talk about.”

“Joining forces brings a holistic approach to finding out about the world around us. Together, we provide simple tools that support STEAM (Science, Math, Engineering, Arts and Math) education initiatives while amplifying student voices and developing essential skills such as creativity, critical thinking, communication and collaboration,” said Per Emanuelsson, Managing Director of Soundtrap at Spotify. “We hear from teachers that they sometimes feel daunted by new technology. Now, with Professional Development it’s as if there was someone there in the classroom to guide them through the whole process.”

The project-based podcasting Professional Development  is being offered for $3,500 for a cohort of six educators.  Additional participants $575/each. With the purchase of the professional development package, there is an option to buy discounted annual subscriptions to Soundtrap and Listenwise. With a minimum purchase of fifty seats/licenses the one-year discounted rate is $4 MSRP (vs. $4.98) per Soundtrap user, and $4 MSRP (vs. $5.70) per Listenwise user.  To request more information visit: https://bit.ly/2QLt5PK.  Visit Soundtrap at ISTE booth #2153, Listenwise at The Startup Pavillion  or online to find out more.

Soundtrap began bundling subscriptions as a way to offer the most comprehensive platforms possible. In April, Soundtrap for Education and Noteflight Learn, a music notation solution, began offering a discounted package that allows for easy MIDI file export between programs.

Resource Links:

Soundtrap: https://www.youtube.com/watch?v=ytTAbP0Denc
Storytellers video:https://press.soundtrap.com/media/55577/video
Lesson Plans: https://edublog.soundtrap.com/lesson-plans/
Photos: https://press.soundtrap.com/presskits
Listenwise video: https://listenwise.com

 

About Soundtrap

Soundtrap is the first cloud-based audio recording platform to work across all operating systems, enabling users to co-create music and podcasts anywhere in the world.  There are three Soundtrap products; Soundtrap for Storytellers, a podcasting solution, Soundtrap for Music Maker, a music creation tool and Soundtrap for Education used by the K-12  through higher-education markets. Soundtrap provides an easy-to-use, powerful and collaborative music and audio creation platform for all levels of musical interest and abilities.  Soundtrap is headquartered in Stockholm, Sweden.  In December 2017, it was acquired by Spotify. For more information, visit https://www.soundtrap.com/. 

 

About Listenwise

Listenwise is an award-winning listening comprehension platform that harnesses the power of listening to advance literacy and learning in all students. Our collection of podcasts and public radio keeps teaching connected to the real world and builds student listening skills at the same time.  Listenwise also elevates student voice with the Student Podcast PODCAST. Find more information at: ​listenwise.com


PR for Soundtrap

Aoife Kimber
akimber@kimberpr.com
+ 1 650 773 7288

PR for Listenwise

Karen Gage
karen@listenwise.com
+ 1 617 304 9057

A New Podcast Creation Tool Launches Called Soundtrap for Storytellers

Stockholm, Sweden, 2019-May-16 — /EPR  EDUCATION NEWS/ — Soundtrap, a Spotify company, announced that an education version of its new Soundtrap for Storytellers podcast creation tool will be available to teachers and students for use in the classroom.  It will be equipped with a wide range of intuitive features, allowing podcasters to focus on the art of storytelling by significantly reducing the time and investment typically needed to make podcasts sound professional.  It can be accessed via desktop, and a select set of recording and editing features are available on iOS and Android. Tools available include:

 • Interactive Transcripts/Editing Studio: Soundtrap for Storytellers saves hours of time by enabling users to transcribe and edit the spoken-word audio file as you would in a text document, eliminating the need to listen to the podcast over and over again.  Automatic transcripts, at the click of a button, will differentiate instruction for all ages, abilities and individualized education plans.  This tool allows learners to see their spoken word, easily edit the  text and tell the story of their learning.
 • Communication and Collaboration: While this education version is compliant with the Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA)  there is the ability for older  learners, outside the COPPA environment, to invite family and friends to remotely join a podcast without requiring the invitees to sign up for Soundtrap. They can also upload a podcast and English transcript directly to Spotify.
 • Creativity: Soundtrap for Education schools now have access to Soundtrap for Storytellers  added features which let students tell their story, create their personal jingles and complete the audio production process using Soundtrap’s built-in instruments and loops. Students will have access to 1,100+ classroom-appropriate sounds from freesound.org that could be used to punctuate their story and adds atmospheric sound to the podcast project.

According to Per Emanuelsson, CEO of Soundtrap, “This educational tool helps teachers differentiate instruction for students of all abilities within one classroom, giving students a compelling way to channel their thoughts and perspectives. While students will be utterly engaged, teachers get an inspiring vehicle for meeting core curriculum requirements.”

Soundtrap for Storytellers was built around solving some of the biggest pain points for podcasters — editing, transcribing, remote interviewing and adding sound effects — and providing one, streamlined platform that contains every part of the podcast creation process.  Equipped with a wide range of intuitive features, the education version of Soundtrap for Storytellers allows students to focus on the art of storytelling by significantly reducing the time and investment typically needed to make podcasts sound professional. The full suite of services can be accessed ​via desktop and a select set of recording and editing features is available​ on iOS and Android.

Access to the education version of Soundtrap for Storytellers will be available June 2019 without any additional subscription cost.  Annual subscription pricing for Soundtrap for Education begins at $249 USD for 50 users

ABOUT SOUNDTRAP
Soundtrap is the first cloud-based audio recording platform to work across all operating systems, enabling users to co-create music and podcasts anywhere in the world. The company is headquartered in Stockholm, Sweden. Soundtrap provides an easy-to-use music and audio creation platform for all levels of musical interest and abilities and is being used by the K-12 through higher-education markets. On December 2017, Soundtrap was acquired by Spotify. For more information, visit https://www.soundtrap.com/.

Education Video:https://wetransfer.com/downloads/f1ac1402f229e86c1e2e70aeeb2202a920190503194340/903c3668b4d251a66a5444dc7f57a68e20190503194340/2ca550

Photos and promo video: https://we.tl/t-4TqPqaXRRO

Media Contacts
Ida Ståhlnacke
idas@spotify.com
+46 72 249 98 11

PR for Soundtrap
Aoife Kimber
akimber@kimberpr.com
+ 1 650 773 7288

Centres With A Difference

Perth, Australia, 2018-May-31 — /EPR EDUCATION NEWS/ — Nido Early School centres have established themselves as the benchmark for excellence in early education in Australia and one of the key things setting them apart from other education providers is that they practice what they preach.

Their values and ethos are bound by a passion to provide young minds with the ability, means and skills to enable and sustain future growth and development – and anyone who has experienced this philosophy in action will attest that these aren’t simply hollow words that sound good. The centres really do deliver on their promises.

There are a number of Nido Early School centres in West Australia and Victoria and the company is currently undergoing rapid growth to meet escalating demand for their premium standard of early childhood education.

Their philosophy is inspired by the globally acclaimed Reggio Emilia approach to early education which places significant emphasis on the importance of family and community and which has the premise that ‘it takes a village to raise a child’ at the heart of everything it does.

This emphasis on involving family and community in order to give children the best possible care and education is activated and strengthened in many, many different ways at the centres. But no two centres are the same. Just as each community where the centres are located is unique, each Nido Early School is different and caters for the diverse and ever-evolving needs of children and families.

To meet these needs, a variety of fun and fruitful incursions take place at the centres on an ongoing basis.

These are arranged depending on the needs of the families at the school and the unique community that it serves, and they bring a whole new dimension to early learning. The children get involved in a variety of thought-provoking activities and their young minds are stimulated in a creative, interactive way.

Some recent incursions include visits from a representative from St John Ambulance WA, the local vet, a yoga instructor, a leading nutritionist and a naturopath – all of which brought learning to life in the nurturing and beautiful school environment.

The centres also demonstrate their commitment to the wellbeing of families and the wider community by providing access to essential services like dental care and child healthcare. Take the Nido Early School in the Perth suburb of Lakelands for example which has introduced a monthly visit from a child health nurse to assist busy families and nurture the development of children. Similarly, when the community dental van visits the Nido Early Schools in Perth, they provide important oral health services but they also benefit busy families.
Feedback from the community about these visits has been overwhelmingly positive and the benefits are clear.

Another aspect of Nido Early Schools that makes them ‘centres with a difference’ is their focus on helping those who are in need.

For example, a partnership with a local Dementia Club sees members of the club visiting a Nido centre once a month to share stories, form friendships and learn from one another – and judging by the level of excitement and anticipation about the visits by the children and club members alike, it’s a remarkable experience which benefits everyone. Another example of Nido Early School’s community involvement was a recent sleepout at one of the centres to raise funds and awareness for the St Vincent de Paul Society.

This is just a brief snapshot of some of the many ways that Nido Early School centres activate their educational philosophy and bring learning to life. Each centre is unique, taking its cue from the diverse needs of both the school community and the wider community and meeting those needs through the best possible education and care possible.

For more information on Nido Early Schools, please get in touch through the website www.nidoearlyschool.com.au where you’ll also find the contact details of the centre closest to you.

Via EPR Network
More Education press releases

WHAT ARE THE TOP 10 TIPS FOR CHESS IMPROVEMENT?

Adelaide, South Australia, 2018-May-29 — /EPR Education News/ — Chess is a universal activity that many individuals of all ages love to play. Not only does it stimulate the brain cells, but it also helps improve necessary skills. This is why many parents let their children learn to play chess at an early age. However, it is not as easy as it sounds because chess entails techniques and strategies learned through the basics. Chess School SA provides chess coaching services to children in Adelaide, SA.

Chess School SA is a chess coaching service that also provides useful tips on how to improve playing chess. Their TOP 10 TIPS FOR CHESS IMPROVEMENT post explains in detail what to do and what not to do when trying to improve in chess.

TOP 10 TIPS FOR CHESS IMPROVEMENT

 1. Play often and play against opponents who are good enough to beat you at least half of the time. Free Chess training is available here: https://chessschool.com.au/freetraining1/
 2. Review the games of great players. When reviewing a game, pause for a little while and try to guess what the Grandmaster played.
 3. Read chess books. Find a book on the specific opening that you wish to play. We recommend: FROM CHESS NOVICE TO ADVANCED PLAYER IN 7 DAYS and THE KING HUNT.
 4. Study endings. Free endgame training: https://chessschool.com.au/chesstraining32.
 5. Work on tactics. One can use a chess book with tactics or one can do it online.
 6. After every game ask your opponent if he would like to go over the game with you. Try to determine critical moments and specific moves where the loser went wrong.
 7. Attend local chess tournaments.
 8. A chess coach will save one time in achieving their goal of rapid improvement. For private chess coaching visit this site: https://chessschool.com.au/privatelessons/
 9. Watch free online lectures on YouTube: https://www.youtube.com/user/MatoJelic
 10. Play, play, play.

Via EPR Network
More Education press releases

Top Tips to Become a Grandmaster

Professional Chess Coach and Author Mato Jelic Shares Top Tips to Become a Grandmaster

Adelaide, South Australia, 2018-Apr-29 — /EPR EDUCATION NEWS/ — Becoming a Grandmaster is a coveted dream for all chess enthusiasts around the world, but not all of them can make it. Successful coach and popular author Mato Jelic has recently discussed how to become a Grandmaster.

Mato Jelic, a highly experienced professional chess coach and the author or two chess books, has recently shared useful tips to help chess enthusiasts in their pursuit to become a Grandmaster. Mato is the founder of one of the world’s most popular YouTube channels related to chess, through which he offers free online chess lessons.

The World Chess Federation (FIDE) has its own set of guidelines and requirements for becoming a Grandmaster. The players must attend official FIDE tournaments and clinch top positions on at least three occasions to qualify for the process. They should continue to attend such competitions known as norms, until their score reaches the 2,500 mark.

Improving his or her chess skills is undoubtedly the foremost requirement for anyone to become a Grandmaster. According to Mato, this can be accomplished by following the tips mentioned below.

 • Learning the tactics: These are the move sequences that can put a player in an advantageous situation and defend or capture pieces. Forks, discovered attacks, and pinning are some of the most important tactics in the game of chess.
 • Knowledge of strategies: Once a player reaches the advanced level, they must have a core strategy for each match. Mato also stresses on the importance of strategies such as Nimzo Defense, Sicilian Defense, spacing strategies, and many others.
 • Proper execution of endgame situations: A clever endgame strategy is extremely important because a poor endgame can very easily spoil all the previous good work.
 • Regular practise: Any aspiring Grandmaster must practice as often as possible against top level players with a thorough understanding of the advanced tactics and strategies. Mato recommends joining a chess club or popular chess sites such as Chess.com

In addition to mastering chess skills, Mato mentions that the different personality traits of an individual can make a serious impact on his or her chances of becoming a Grandmaster. “Ultimately, Passion, inherent talent, competitiveness, discipline, along with a supportive environment, can make all the difference between success and failure,” he says.

A resident of Adelaide, South Australia, Mato is the founder of Chess School SA, a training school that offers chess classes throughout the Adelaide Metro and across the Country Schools in South Australia. He also runs many popular training programs for kids.

To find out more, please visit https://chessschool.com.au/onlinechesslessons/

Via EPR Network
More Education press releases

Selectec Support Foldr at Bett 2018

Selectec Support Foldr at Bett 2018

Basingstoke, United Kingdom, 26-Jan-2018 — /EPR EDUCATION NEWS/ — Selectec are delighted to announce that they will be supporting Foldr at Bett 2018, in their new role as Foldr’s worldwide master distributor.

This increased level of partnership has been established to recognise the close relationship that Selectec and Foldr have developed while working together through 2017, one that has delivered a number of very successful Foldr implementations for customers in both education and commercial sectors.

Bett 2018 will provide Selectec and Foldr the opportunity to demonstrate how Foldr can simplify the increasingly complicated process of document management in schools, colleges and universities.

Selectec bring a wealth of expertise in optimising processes throughout the document lifecycle, so Foldr is a natural component of their portfolio, and will enable their resellers to provide an extended document management solution to their customers.

By centralising access to multiple cloud, on-premise and home storage solutions, students, teachers and the wider school community, can manage homework, projects and admin documents, in a much easier way, while maintaining the same high levels of security.

“ We are looking forward to supporting Foldr at Bett 2018, and sharing how our solutions can help bring greater efficiencies and ease of use to all stages of the document lifecycle. The show has an exciting line-up and it is the perfect place to showcase the unique technology that Foldr has to offer.” Stephen Hart, Sales Director, Selectec.

###

Preply: Identifiez le professeur de votre choix grâce à un site dédié

PARIS, May-16-2017 — /EuropaWire/ — Si auparavant, il fallait opter pour un service à domicile, ce n’est désormais plus le cas grâce à l’émergence du Web et de plateformes en ligne comme preply.com/fr/. Avec Internet, vous êtes en mesure de faire appel à des professeurs qui ne seront pas contraints de se déplacer. Il suffit de taper cherche prof pour obtenir une multitude de réponses.

Identifiez le professeur de votre choix grâce à un site dédié

Les cours à domicile existent depuis une multitude d’années, mais le concept a largement évolué ces dernières années. Les parents ou les étudiants qui avaient l’intention d’améliorer leurs connaissances devaient se focaliser sur des petites annonces ou des agences spécialisées. La recherche était à la fois laborieuse, complexe et le rendu n’était pas toujours celui escompté.

Lorsque le Web a commencé à prendre une telle ampleur, certains professeurs ont décidé de partager leurs connaissances en ligne avec deux formats très différents. Le premier est relativement simple puisqu’il consiste à prendre un rendez-vous avec un enseignant de qualité afin de suivre un cours via une messagerie comme Skype.

Avec une consultation via une Webcam, vous pouvez suivre un cours n’importe quand

Votre professeur est de l’autre côté de votre écran et il a les moyens de vous corriger grâce à sa caméra. C’est un concept très intéressant qui permet de supprimer les déplacements tout en optimisant le planning des élèves. Ces derniers ne sont pas contraints d’être à leur domicile pour améliorer leurs compétences. Pendant leur pause déjeuner, ils ont la possibilité de contacter un enseignant qui sera à disposition.

Dans un autre cas de figure, le Web a permis à tous ces professionnels dispatchés dans une multitude de domaines de partager des annonces beaucoup plus facilement. Ils se déplacent donc chez vous, mais ils ont gagné en visibilité. Il suffit généralement de s’inscrire sur une plateforme spécialisée afin de rechercher un tuteur.

Des enseignants qualifiés et propriétaires de vrais diplômes

Généralement, trois étapes sont nécessaires. La première concerne la sélection du tuteur. Une liste est à votre disposition, mais il est tout à fait envisageable de la trier grâce aux nombreux filtres. Par la suite, le professeur identifié reçoit une demande et s’il l’accepte vous serez en mesure de planifier une leçon.

Trouver un bon enseignant sur le Web, c’est donc très facile, il est judicieux de s’attarder sur plusieurs aspects à savoir un site internet sérieux qui a vérifié les compétences des tuteurs. Ces derniers doivent posséder les diplômes nécessaires ou un niveau d’études suffisant pour vous épauler dans cette aventure.

Attention à toutes ces offres gratuites!

Grâce à Internet, il est également possible d’avoir quelques avis ou témoignages laissés par les précédents clients. C’est un concept appréciable notamment pour vous faire une idée concernant les qualités de ce professionnel. Cela vous donne les moyens de cibler rapidement celui susceptible de combler vos attentes.

Sachez qu’il existe bien sûr des formules gratuites sur la toile, mais soyez très vigilant, car ces internautes qui proposent leurs services sur diverses plateformes de vidéo n’ont pas été testés en amont. Vous ne pouvez donc pas être certain que leurs compétences seront suffisantes pour répondre à vos questions et vous aider à progresser.

SOURCE: EuropaWire

Book Trust Welcomes Nationally Recognized Literacy Experts to Academic Advisory Board

Nell Duke, Linda Gambrell, and others join Academic Advisory Board

Denver, CO, Mar-21-2017 — /EPR EDUCATION NEWS/ — National literacy nonprofit Book Trust announces the establishment of an Academic Advisory Board, formed to ensure that ongoing enhancements and expansion of its national literacy program are informed by the latest research and best practices in literacy education. Members of the Book Trust Advisory Board include several nationally recognized leaders in the field.

“We are honored and delighted to welcome these esteemed literacy experts to our Academic Advisory Board,” said Book Trust CEO Amy Friedman. “Benefitting from the collective experience and wisdom of this panel is going to have an enormously positive effect on our ability to continually refine and improve our program. Our collaboration will ensure that Book Trust is an evidence-based model, designed to produce positive reading outcomes for kids.”

Book Trust Advisory Board members include Nell Duke, Professor in Literacy, Language and Culture and and in the Combined Program in Education and Psychology, the University of Michigan, KaiLonnie Dunsmore, Principal Research Scientist, NROC at the University of Chicago, Linda Gambrell, Distinguished Professor of Education, Clemson University, Ernest Morrell, Macy Professor of English Education and Director of the Institute for Urban and Minority Education, Teachers College, Columbia University, D. Ray Ruetzel, Dean College of Education, University of Wyoming, and facilitator Darren Cambridge, President of Cambridge Learning Group.

“Collectively, these experts bring innovative and research-based thinking to the core components of the Book Trust program: Choice, Celebration and Consistency,” adds Book Trust Board Chair Ron Lowy. “Our mutual goal is to create engaged independent readers, and this advisory team will bring considerable knowledge to bear on that mission.”

Members of the advisory group will convene twice a year and will also be available informally as needed to make recommendations to the Book Trust team. Each member will serve a one-year, renewable term.

“Book Trust’s program is innovative and robust, and as they continue to expand nationally, folding the latest research into their program strategy will help them continue to deliver impact and value to students. I am pleased to be invited to help in this role,” says Nell Duke, whose work focuses on early literacy development, particularly among children living in poverty.

About Book Trust
Book Trust is a national 501(c)(3) nonprofit organization whose mission is to empower children from low-income families to choose and own books, inspiring a passion for reading that leads to cultivating increased literacy skills and life-long learning. Book Trust currently serves 50,000 students in 19 U.S. states. Since 2001, Book Trust has facilitated over 6 million book choices, and placed them in the hands of students in need.

###

CONTACT BOOK TRUST:
Amy Friedman, CEO
720.459.6491
afriedman@booktrust.org
www.booktrust.org

Sur Preply, 47 000 tuteurs offrent leurs services à plus de 110 000 élèves : 27 langues, 13 matières scolaires

PARIS, 09-Feb-2017 — /EPR EDUCATION NEWS/ — Preply, plateforme internationale de tutorat et d’études, annonce l’opportunité pour les étudiants et les enseignants français de développer leur carrière dans un monde en constante mutation. Le site aide les utilisateurs à trouver les meilleurs enseignants venus des quatre coins du monde – de Pékin à Paris en passant par Los Angeles – pour se perfectionner en langues étrangères, biologie, sciences humaines et autres sujets. C’est la variété de matières proposées (anglais, poésie et même comédie) qui rend Preply unique. Chaque cours s’articule autour d’étapes progressives visant à aider l’élève à atteindre son objectif principal.

Créé en avril 2013, Preply fonctionne aux États-Unis, en Pologne, en Ukraine, en Russie, au Brésil, et prépare son lancement en France. La société a été fondée par Semyon Dukach, un business angel à la tête de Techstars Boston, et a eu le privilège de figurer parmi les finalistes de Techstars Berlin 2015. En juin 2016, Preply a récolté 1,3 millions de dollars (940 000 euros) lors d’une levée de fonds initiale menée par des investisseurs européens, parmi lesquels Arthur Kosten (co-fondateur de Booking.com), Mariusz Gralewski (co-fondateur de DocPlanner), Hedgehog Fund et RTAventures VC. Cet investissement a permis de créer une plateforme de qualité, conviviale et facile d’utilisation.

Sur Preply, 47 000 tuteurs offrent leurs services à plus de 110 000 élèves : 27 langues, 13 matières scolaires, mais également des cours de théâtre, de musique, et d’arts plastiques. Les cours de français et d’anglais comptent parmi les plus populaires sur la plateforme. Le tarif des cours sur Preply varie entre 2 et 100 euros de l’heure. Chaque mois, grâce à Preply, les tuteurs inscrits sur la plateforme donnent environ 30 000 heures de cours.

Selon Kirill Bigai, co-fondateur et PDG, “Preply permet un apprentissage flexible organisé par les tuteurs pour répondre aux besoins individuels de chaque étudiant. Preply.com aide aussi les enseignants, qu’ils soient auto-entrepreneurs, employés à temps partiel ou à temps plein, à trouver de nouveaux étudiants et à créer des processus d’apprentissage continu. Les cours en ligne traditionnels ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques de chaque élève et génèrent rarement les résultats escomptés. Cependant, faire appel à un tuteur ‘hors ligne’ s’avère souvent à la fois coûteux et chronophage. Preply.com est en phase avec la transformation du travail : nos tuteurs sont capables d’enseigner des compétences plus spécialisées et plus fragmentées. Nous croyons véritablement qu’une amélioration continue peut aider qui que ce soit à trouver son rôle dans l’économie moderne.”

SOURCE: EuropaWire

Dr. Robi Ludwig Announces the Release of MindPT, a Personal Training Program for the Mind

New York, NY, 2017-Jan-20 — /EPR EDUCATION NEWS/ — Dr. Robi Ludwig, psychotherapist, award winning reporter and author, is pleased to introduce her latest personal development program for the mind. The program, MindPT, is designed to help change the automatic thought habits in a person to help uplift, inspire and motivate an individual for 6 to 8 hours per day.

MindPT is described as, “A mobile, bite-sized personal growth solution that helps you change your automatic thought habits, so that your actions are always aligned with what you want in life.” The three-minute a day micro-practice is designed to be watched anytime, anywhere on your phone or desktop. The objective of the practice is to increase the confidence, self-esteem, and overall happiness of the user. Industry experts have given the program rave reviews and have already started to incorporate MindPT into their client practice and even into their own personal lives.

Margit Cruice, Professional Life Coach and Founder/CEO of The Institute for Conscious Thought, has integrated MindPT into her practice and her clients use it as a way to create more positivity in their lives. “I am thrilled to partner with MindPT to create personalised sessions for my clients. As a Life Coach, I knew immediately that this would create massive benefit for my clients,” Cruice said, “Every single client now uses MindPT as a core part of their work with me and they all report thinking more positively and feeling happier as a result.”

The MindPT program was designed based on the concepts in Ludwig’s latest book  Your Best Age is Now. The book provides guidance to women in their 40’s, 50’s and 60’s on how to live younger, brighter and more vibrant lives. The book draws on scientific data and Ludwig’s own personal experience as a therapist to prove that middle-age is not the beginning of the end but the beginning of a new and exciting chapter of life.

Dr. Robi Ludwig is a nationally known psychotherapist, award-winning reporter, and author, and she is a relationship contributor for Investigation Discover Network’s Scorned. She is a regular guest on CNN, FOX News, and Headline News, and has appeared on Today, HLN, 20/20, The View, Steve Harvey, The Wendy Williams Show, Entertainment Tonight, World News Tonight, and Nightline, and is on the medical board and a contributor for Bella Magazine. She also writes for The Huffington Post. Dr. Ludwig lives in New York City. To learn more about Dr. Robi Ludwig, visit http://drrobiludwig.com.

Contact-Details: Dr. Robi Ludwig
drrobi@drrobiludwig.com

Via EPR Network
More Education press releases